Ada Breedveld

Ada Breedveld werd geboren in 1944 in Dordrecht.
Bij het aanschouwen van het werk van Ada kun je met recht opmerken van doen te hebben met “variaties” op een thema. De protagonisten op het merendeel van haar doeken is een volumineuze immer tevreden glimlachende vrouw in een steeds wisselend decor.

Toch verveelt het werk van Ada Breedveld nooit, ondanks zekere beperking in thematiek. Het is de kracht van de kunstenares dat zij door variatie in compositie en levendig koloriet blijft boeien.
Opvallend zijn ook de verfijnd decoratieve patronen die de “setting” vormen van de voorstelling, een voorstelling al dan niet met symbolen geladen, want deze archetypische vrouw, deze oermoeder, is vaak in gezelschap van tulpen, vissen, slangen of andere motieven uit flora en fauna. Motieven die in de geschiedenis van de (Nederlandse) schilderkunst vaker voorkomen en waaraan dikwijls een symbolische betekenis is toe te schrijven. Het gaat er echter niet om schilderij na schilderij op symbolen te duiden.

Een ding is namelijk direct duidelijk; deze vrouw is een vruchtbaarheidssymbool par excellence. Maar deze vrouw is meer, zij is ook sensueel, erotisch, frivool, voluptueuze, humoristisch, loyaal in vriendschap, soms wat eenzaam en triest, dan weer gezellig en sociaal. Maar wat het meest opvalt, een “constante” op bijna alle doeken, is de glimlach, de mysterieuze glimlach die steeds weer opduikt. Mysterieus omdat de ogen altijd gesloten zijn, alsof de tevredenheid waar de glimlach uiting aan geeft van binnenuit komt. Alsof deze glimlach het resultaat is van zelfcontemplatie van beschouwing van de essentie van het vrouwzijn in al haar facetten. De eventuele “ernst” van dit beschouwen wordt overigens snel gerelativeerd door de aanwezige humor, humor zowel aanwezig in de beeldtaal als in de vele woordspellingen die in de titels schuilen.