Anne Leegstra

Op 17 jarige leeftijd komt hij- dankzij de bemoeienissen van Haico van Hulsen, eigenaar van de toonaangevende Kunstzaal van Hulsen te Leeuwarden in aanraking met de schilderkunst. Het wordt een passie die hem niet meer loslaat.
Eerst als hobby, er moest immers brood op de plank, maar op 37 jarige leeftijd is de grote stap genomen en werd het beroep van vliegtuig grondwerktuigkundige
ingeruild voor kunstschilder.